Czy na terenie EDY powstanie biogazownia ?


Czy w Poniatowej powstanie biogazowniaPrzedstawiciele jednej ze spółek prowadzących działalność na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zwrócili się do władz Poniatowej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie budowy biogazowni. Mając liczne przykłady negatywnego wpływu funkcjonujących w Polsce biogazowni na mieszkańców propozycja ta została zaopiniowana negatywnie. Poniatowianie argumentowali, że biogazownie powinny być zlokalizowane daleko od miejsca pracy i zamieszkiwania ludzi. W chwili obecnej na terenie Gminy Poniatowa trwają zaawansowane prace projektowe budowy siłowni wiatrowych, tak więc Gmina dokłada swoją cegiełkę w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł. Mimo takiego stanowiska spółka złożyła oficjalny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zdaniem Burmistrza jest w tej chwili skutecznie zablokowanie realizacji tej inwestycji w tym miejscu. Może to być trudne i dlatego mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie na ten temat, aby wspomóc działania Urzędu Miejskiego.

 

Temat ewentualnej budowy biogazowni w Poniatowej możemy również śledzić na naszym FORUM

 

Źródło: Przegląd Regionalny nr 121 (lato 2011)