Tag: Rada Miejska w Poniatowej

 • Rada Miejska broni w imieniu mieszkańców Poniatowej TV Trwam

  W dniu 9 marca Rada Miejska w Poniatowej wyraziła w imieniu mieszkańców stanowisko w sprawie przyznania nadawcy społecznemu TV TRWAM miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym w ramach krajowego programu bezpłatnej cyfryzacji naziemnej. Jak można przeczytać w piśmie, które zostało wysłane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz Ojca dr Tadeusza Rydzyka.

 • Opłata targowa za sprzedaż na miejskim targowisku

  Rada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący. Uchwała ta zacznie obowiązywać od nowego roku. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

 • 115 zł rocznie za posiadanie psa

  Rada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość stawki opłaty od posiadania psów w 2012 roku. Z początkiem nowego roku każdy właściciel czworonoga będzie musiał uiścić roczną opłatę w wysokości 115 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po tej dacie, […]

 • Czy na terenie EDY powstanie biogazownia ?

  Przedstawiciele jednej ze spółek prowadzących działalność na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zwrócili się do władz Poniatowej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie budowy biogazowni. Mając liczne przykłady negatywnego wpływu funkcjonujących w Polsce biogazowni na mieszkańców propozycja ta została zaopiniowana negatywnie. Poniatowianie argumentowali, że biogazownie powinny być zlokalizowane daleko od miejsca pracy i zamieszkiwania ludzi.

 • Radni odrzucili propozycję utworzenia gimnazjum powiatowego w murach LO

  Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Poniatowej Radni odmówili wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Gimnazjum Powiatowego w Liceum Ogólnokształcącym. Radni uznali, że proponowane przez Starostę rozwiązania organizacyjne mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozumiejąc intencje Starosty Radni nie zgodzili się na osłabianie Gimnazjum w Poniatowej, przyznając rację nauczycielom […]

 • Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT

  Uchwałą nr VI/31/11 Rada Miejska w Poniatowej nadała statut Domowi Muzyki w Kraczewicach. Zapisy statutu podtrzymują wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawie powierzenia zarządzania tą instytucją kultury Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Po analizie danych finansowych uznano, że gminy nie stać w dalszym ciągu na funkcjonowanie Domu Muzyki jako odrębnej jednostki.   Źródło: Przegląd Regionalny […]

 • Co dalej z poniatowskim kinem „CZYN”?

  Budżet Miasta i Gminy Poniatowa na 2011 rok został uchwalony. Niestety nie znalazły się w nim fundusze na generalny remont poniatowskiego kina „CZYN” największego czynu społecznego mieszkańców naszego miasta. Czy to oznacza jego koniec? Mamy głęboką nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Kino-teatr „CZYN”, bo taka jest jego pełna nazwa został oddany do użytku […]

 • 110 zł rocznie za posiadanie psa

  Rada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość stawki opłaty od posiadania psów w 2011 roku.. Z początkiem nowego roku każdy właściciel czworonoga będzie musiał uiścić roczną opłatę w wysokości 110 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca

 • I i II Sesja IV kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej

  Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Przewodnicząca Rady Miejskiej poprzedniej kadencji zwołała zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na dzień 01.12.2010r. pierwszą sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. Uroczystym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych. Otwierając sesję Radny senior poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o […]