Rada Miejska broni w imieniu mieszkańców Poniatowej TV Trwam

W dniu 9 marca Rada Miejska w Poniatowej wyraziła w imieniu mieszkańców stanowisko w sprawie przyznania nadawcy społecznemu TV TRWAM miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym w ramach krajowego programu bezpłatnej cyfryzacji naziemnej. Jak można przeczytać w piśmie, które zostało wysłane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz Ojca dr Tadeusza Rydzyka.

Opłata targowa za sprzedaż na miejskim targowisku

Rada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący. Uchwała ta zacznie obowiązywać od nowego roku. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Czy na terenie EDY powstanie biogazownia ?

Przedstawiciele jednej ze spółek prowadzących działalność na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zwrócili się do władz Poniatowej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie budowy biogazowni. Mając liczne przykłady negatywnego wpływu funkcjonujących w Polsce biogazowni na mieszkańców propozycja ta została zaopiniowana negatywnie. Poniatowianie argumentowali, że biogazownie powinny być zlokalizowane daleko od miejsca pracy i zamieszkiwania ludzi.

Radni odrzucili propozycję utworzenia gimnazjum powiatowego w murach LO

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Poniatowej Radni odmówili wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Gimnazjum Powiatowego w Liceum Ogólnokształcącym. Radni uznali, że proponowane przez Starostę rozwiązania organizacyjne mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozumiejąc intencje Starosty Radni nie zgodzili się na osłabianie Gimnazjum w Poniatowej, przyznając rację nauczycielom… Czytaj dalej Radni odrzucili propozycję utworzenia gimnazjum powiatowego w murach LO

Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT

Uchwałą nr VI/31/11 Rada Miejska w Poniatowej nadała statut Domowi Muzyki w Kraczewicach. Zapisy statutu podtrzymują wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawie powierzenia zarządzania tą instytucją kultury Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Po analizie danych finansowych uznano, że gminy nie stać w dalszym ciągu na funkcjonowanie Domu Muzyki jako odrębnej jednostki.   Źródło: Przegląd Regionalny… Czytaj dalej Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT