Tag: Rada Miasta Poniatowa

 • Rada Miejska broni w imieniu mieszkańców Poniatowej TV Trwam

  W dniu 9 marca Rada Miejska w Poniatowej wyraziła w imieniu mieszkańców stanowisko w sprawie przyznania nadawcy społecznemu TV TRWAM miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym w ramach krajowego programu bezpłatnej cyfryzacji naziemnej. Jak można przeczytać w piśmie, które zostało wysłane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz Ojca dr Tadeusza Rydzyka.

 • Opłata targowa za sprzedaż na miejskim targowisku

  Rada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący. Uchwała ta zacznie obowiązywać od nowego roku. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

 • Czy na terenie EDY powstanie biogazownia ?

  Przedstawiciele jednej ze spółek prowadzących działalność na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zwrócili się do władz Poniatowej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie budowy biogazowni. Mając liczne przykłady negatywnego wpływu funkcjonujących w Polsce biogazowni na mieszkańców propozycja ta została zaopiniowana negatywnie. Poniatowianie argumentowali, że biogazownie powinny być zlokalizowane daleko od miejsca pracy i zamieszkiwania ludzi.

 • Radni odrzucili propozycję utworzenia gimnazjum powiatowego w murach LO

  Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Poniatowej Radni odmówili wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Gimnazjum Powiatowego w Liceum Ogólnokształcącym. Radni uznali, że proponowane przez Starostę rozwiązania organizacyjne mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozumiejąc intencje Starosty Radni nie zgodzili się na osłabianie Gimnazjum w Poniatowej, przyznając rację nauczycielom […]

 • Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT

  Uchwałą nr VI/31/11 Rada Miejska w Poniatowej nadała statut Domowi Muzyki w Kraczewicach. Zapisy statutu podtrzymują wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawie powierzenia zarządzania tą instytucją kultury Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Po analizie danych finansowych uznano, że gminy nie stać w dalszym ciągu na funkcjonowanie Domu Muzyki jako odrębnej jednostki.   Źródło: Przegląd Regionalny […]

 • Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Poniatowej

  21 listopada prócz Burmistrza Poniatowej wybierzemy również nowy skład Rady Miejskiej. Jest to równie ważny wybór, być może nawet ważniejszy dla naszego miasta niżeli wybór burmistrza. Dlatego też prosimy bacznie przyjrzeć się kandydatom by 21 listopada „wybrać z głową”.