Realizacja projektu Strefa Przemysłowa w Poniatowej zakończona


Uroczyste zakończenie realizacji Strefy Przemysłowej (Fot. UM Poniatowa)W dniu 28 kwietnia 2011 roku nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji projektu Strefa Przemysłowa Poniatowej. W uroczystości wzięli udział między innymi: Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Henryka Strojnowska – Wicewojewoda Lubelski, Marek Indyk – Dyrektor TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Władze samorządowe Poniatowej oraz wiodący przedsiębiorcy Poniatowej.

O inwestycji tej pisaliśmy wielokrotnie m.in. w artykule pt. „Remont ulicy Przemysłowej na ukończeniu”

Wierzymy, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Poniatowa.
Zakres projektu obejmował modernizację infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej, teleinformacyjnej oraz drogowej, dając szansę na szybszy rozwój przedsiębiorczości na tym obszarze, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów innymi słowy przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców Poniatowej.
„EDA była sercem gospodarczym Poniatowej. Chcemy i będziemy się starać by taki charakter tego obszaru zachować. Realizacja Projektu Strefa Przemysłowa w Poniatowej jest pierwszym krokiem w tym kierunku…”- mówiła Lilla Stefanek – Burmistrz Poniatowej.
Obecnie na tym obszarze funkcjonuje 14 przedsiębiorców zatrudniających około 700 osób.
Przypomnieć w tym miejscu należy także, iż realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków RPO, działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej marszałka województwa lubelskiego. Wartość projektu po przetargu wyniosła 5 983 464 zł a kwota dofinansowania 3 462 687 zł.
„Mam nadzieję, że pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości tego obszaru wpłynie także fakt, iż w miesiącu lutym bieżącego roku kolejne 7 ha terenu po Edzie zostało włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – podaje Burmistrz Poniatowej.

Zgromadzeni goście (fot. UM Poniatowa)

Źródło: UM Poniatowa