Tag: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego ORZEŁ S.A.

  Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej. Ostatnim elementem inwestycji był odbiór linii do recyklingu opon. Wydajność linii jest zgodna z założeniami i przy pracy dwuzmianowej pozwoli wyprodukować 8-10 tys. ton granulatu rocznie. Uruchomienie trzeciej zmiany uzależnione będzie od popytu zgłaszanego przez rynek.

 • Ruszyła produkcja w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego spółki ORZEŁ w Poniatowej

  Notowana na NewConnect spółka ORZEŁ S.A. uruchomiła 20 lipca produkcję w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG) – Mamy już podpisane umowy na sprzedaż całej produkcji na cztery kolejne lata – opowiada Jacek Orzeł, prezes zarządu ORZEŁ S.A. Spółka ORZEŁ S.A. podpisała umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego z austriacką firmą WIL AG. Umowa została zawarta […]

 • Realizacja projektu Strefa Przemysłowa w Poniatowej zakończona

  W dniu 28 kwietnia 2011 roku nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji projektu Strefa Przemysłowa Poniatowej. W uroczystości wzięli udział między innymi: Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Henryka Strojnowska – Wicewojewoda Lubelski, Marek Indyk – Dyrektor TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Władze samorządowe Poniatowej oraz wiodący przedsiębiorcy Poniatowej.

 • Remont ulicy Przemysłowej na ukończeniu

  Remont ulicy Przemysłowej znajdującej się na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zbliża się ku końcowi. Jest to dobra informacja zarówno dla przedsiębiorców, którzy na terenie EDY umiejscowili swoje firmy jak i dla przyszłych potencjalnych inwestorów dla których dobra infrastruktura nie jest bez znaczenia. Jest to również wspaniała informacja dla klientów, którzy korzystali z usług znajdujących […]

 • Poniatowej przybyło gruntów w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej

  W dniu dzisiejszym Rząd rozszerzył tarnobrzeską strefę ekonomiczną o 35 ha w tym 5,6 ha strefy w Gminie Poniatowa. Z tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyłączono 38,8 ha, natomiast włączono do niej 74,7 ha nowych gruntów. Jej całkowita powierzchnia będzie wynosiła 1587 ha. Prócz nowych terenów w naszej gminie do strefy zostały włączone tereny: Stalowej Wola […]

 • Trwa remont ulicy Przemysłowej

  Pod koniec kwietnia rozpoczął się remont ulicy Przemysłowej, znajdującej się na terenie byłych Zakładów Elektro-maszynowych EDA obecnie należących do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsięwzięcie „Strefa przemysłowa w Poniatowej” finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność Obszarów Miejskich i