Tag: Usuwanie azbestu w Poniatowej

 • Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lokalne Biuro Projektu, informuje że w dniach 4-8 marca 2013r. przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

 • Usuwanie azbestu na terenie Gminy Poniatowa

  Gmina Poniatowa informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

 • Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Poniatowa

  Gmina Poniatowa informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 204.

 • Usuwanie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Poniatowa

  Gmina Poniatowa informuje, że realizacja zadania pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Poniatowa” jest dotowana na podstawie umowy nr 137/2011/D/OZ z dnia 30 maja 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów […]