Tag: Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna w Poniatowej

  • Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego ORZEŁ S.A.

    Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej. Ostatnim elementem inwestycji był odbiór linii do recyklingu opon. Wydajność linii jest zgodna z założeniami i przy pracy dwuzmianowej pozwoli wyprodukować 8-10 tys. ton granulatu rocznie. Uruchomienie trzeciej zmiany uzależnione będzie od popytu zgłaszanego przez rynek.

  • Ruszyła produkcja w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego spółki ORZEŁ w Poniatowej

    Notowana na NewConnect spółka ORZEŁ S.A. uruchomiła 20 lipca produkcję w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG) – Mamy już podpisane umowy na sprzedaż całej produkcji na cztery kolejne lata – opowiada Jacek Orzeł, prezes zarządu ORZEŁ S.A. Spółka ORZEŁ S.A. podpisała umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego z austriacką firmą WIL AG. Umowa została zawarta […]

  • Poniatowej przybyło gruntów w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej

    W dniu dzisiejszym Rząd rozszerzył tarnobrzeską strefę ekonomiczną o 35 ha w tym 5,6 ha strefy w Gminie Poniatowa. Z tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyłączono 38,8 ha, natomiast włączono do niej 74,7 ha nowych gruntów. Jej całkowita powierzchnia będzie wynosiła 1587 ha. Prócz nowych terenów w naszej gminie do strefy zostały włączone tereny: Stalowej Wola […]