Tag: PGK Poniatowa

 • Zimne kaloryfery w Poniatowej. PGK nie płaci za energię cieplną

  Publikujemy treść komunikatu jaki został dostarczony na naszą skrzynkę elektroniczną przez SFW Energia Sp.z o.o. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wynika z niego, że od wielu miesięcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie reguluje swoich zobowiązań za ciepło wobec SFW Energia.

 • Aldona wypłuka przykanaliki. Kolejne pieniądze z UE dla PGK Sp. z o.o. w Poniatowej

  W dniu 11 października 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr LXIX/1316/2011 zatwierdzającą listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” gospodarka wodno-ściekowa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej w kwietniu 2011 r. złożyło projekt dotyczący „Zakupu samochodu asenizacyjnego […]

 • Modernizacja ujęcia wody w Poniatowej

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej informuje odbiorców wody z terenu miasta Poniatowa, że na ujęciu wody prowadzona jest modernizacja polegająca na wymianie wszystkich urządzeń technicznych. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za powstałą awarię w dniu 28.09.2011 roku polegającą na uszczelnieniu zamontowanych urządzeń przez firmę zewnętrzną prowadzącą prace […]

 • PGK sprzedało windykatorowi dług domu samotnej matki

  Liczyli na dogadanie się z miastem, teraz nie ma już z kim rozmawiać. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, prowadzące m.in. dom samotnej matki w Poniatowej koło Lublina, znalazło się w dramatycznej sytuacji finansowej. Miasto, a konkretnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, sprzedało dług towarzystwa firmie windykacyjnej. Dom samotnej matki w Poniatowej to placówka pomagająca kobietom, które […]

 • Połączenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

  W trakcie posiedzeń poszczególnych komisji poprzedzających VIII sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej wiele uwagi poświęcono sprawie połączenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Poniatowej. Od wielu lat ZGM boryka się z problemem braku płynności spowodowanym nieściągalnością należności. Ma to negatywny wpływ na ocenę kondycji finansowej Gminy, co stanowi barierę w realizacji […]

 • Pisma SFW Enegia w sprawie upustu w opłatach za ciepło

  Na prośbę zarządu SFW Energia Sp. z o.o. udostępniamy Państwu pisma do Burmistrz Poniatowej Lilli Stefanek oraz do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Poniatowej w sprawie upustu w opłatach za ciepło za grudzień 2010. Więcej szczegółów dotyczących obu pism znajdziecie klikając w ten LINK. Temat można również śledzić na naszym forum e-Poniatowa.pl