Tag: Dom Muzyki w Kraczewicach

 • Kolejny sukces chóru Carduelis z Poniatowej

  W dniu wczorajszym 20.11.2011, Młodzieżowy Chór „Carduelis” z Poniatowej pod dyrekcją Dagmary Matysik, wrócił z kolejnego w tym roku konkursu chóralnego, tym razem Łodzi. Zespół był jedynym reprezentantem Lubelszczyzny na XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnymi – Cantio Lodziensis 2011. Chór „Carduelis” zajął I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych, rywalizując z najlepszymi chórami z całej Polski.

 • Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT

  Uchwałą nr VI/31/11 Rada Miejska w Poniatowej nadała statut Domowi Muzyki w Kraczewicach. Zapisy statutu podtrzymują wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawie powierzenia zarządzania tą instytucją kultury Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Po analizie danych finansowych uznano, że gminy nie stać w dalszym ciągu na funkcjonowanie Domu Muzyki jako odrębnej jednostki.   Źródło: Przegląd Regionalny […]

 • Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie Domu Muzyki w Kraczewicach

  Na tą decyzję oczekiwaliśmy od wielu miesięcy. Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu Domem Muzyki w Kraczewicach w latach 2006-2008. Prokuratura nie potwierdziła oskarżeń skierowanych bezpośrednio w Pana Witolda Danielewicza Dyrektora zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua. Wierzyliśmy, że nieprawidłowości ujawnione przez kontrolę nie mają karnego charakteru. Od początku broniliśmy […]

 • Spotkania pałacowe ze sztuką

  Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz pan Roman Gąska serdecznie zapraszają na Spotkania pałacowe ze sztuką przy muzyce…, które odbędą 22 października o godzinie 17.00 w Domu Muzyki w Kraczewicach. W programie spotkania organizatorzy zaplanowali koncert zespołu TEA z Krakowa oraz wernisaż wystawy pt: „Sztuka intuicyjna i akademicka”. Serdecznie zapraszamy! Źródło: CKPiT