Zapisy do Przedszkola Miejskiego w Poniatowej


Zapisy do Przedszkola Miejskiego w PoniatowejOd 1 marca 2013 rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola miejskiego w wieku od 3 do 6 lat. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2013 r. Karty zgłoszeń wydawane i przyjmowane są w budynkach przy ulicy Szkolna 7 i 8a. Bliższych informacji na temat działalności placówki można uzyskać w przedszkolu lub telefonicznie: 81 820 43 14 i 81 820 47 55.

Kryteria przyjęć dzieci w pierwszej kolejności:
a) dzieci 5 i 6 letnie, które podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych,
e) dzieci już uczęszczające do przedszkola,
f) dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo ( czas pobytu dziecka w przedszkolu, co najmniej 8 godzin)
g) dzieci zameldowane i mieszkające na terenie miasta Poniatowa.

UM Poniatowa