Rolniku, zgłoś straty w uprawach!


Zgłaszanie strat w uprawach rolniczych w PoniatowejRolnicy, których uprawy uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania powinni wypełnić formularze „oświadczenie uprawy 2012”oraz „oświadczenie zwierzęta 2012” (jeżeli w gospodarstwie są utrzymywane zwierzęta gospodarskie) i złożyć druki w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, II piętro, pokój 201 w terminie umożliwiającym oszacowanie komisji wojewódzkiej straty w zgłoszonych uprawach przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy.

 

 

Formularze do pobrania:
oświadczenie uprawy 2012
oświadczenie zwierzęta 2012

 

UM Poniatowa