Cięcia kosztów w poniatowskiej podstawówce. Redukcja etatów i łączenie klas


Szkoła Podstawowa w PoniatowejPublikujemy krótką informację podsumowującą spotkanie z burmistrzem Poniatowej Panią Lillą Stefanek w sprawie łączenia klas w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.
Niestety okazało się, że plan oszczędności jest drastyczny, konsekwencją jest redukcja 8.5 etatu w szkole. Przekłada się to na połączenie wszystkich klas z wyjątkiem obecnych klas 3, gdzie od początku funkcjonuje podział na 3 oddziały. Ponadto planowana jest reorganizacja pracy świetlicy. Zadecydowano, że jej praca będzie się opierała o tzw. „godziny karciane” czyli te które nauczyciel jest zobowiązany przepracować ponad pensum dydaktyczne.
Nie wdając się w szczegóły dyskusji, która przybierała różne kształty, pojawiały się głosy merytoryczne przywołujące poważne argumenty przeciwko decyzjom naszych władz oraz takie które koncentrowały się na sprawach mniej ważkich, do porozumienia nie doszło.

Podsumowując należy stwierdzić iż rodzice zostali poinformowani o decyzji i o tym iż jest ona nieodwołalna. Taka postawa spotkała się z ostrym sprzeciwem zgromadzonych rodziców.

Po skończonym zebraniu rodzice ustalili, że w celu ustalenia ewentualnych dalszych kroków odbędzie się spotkanie w piątek o godzinie 18 w szkole podstawowej.

 

[Temat łączenia klas w poniatowskiej podstawówce możesz śledzić również na naszym forum]

e-Poniatowa.pl