Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego ORZEŁ S.A.


Zakład Produkcji Granulatu Gumowego Orzeł w PoniatowejZarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej. Ostatnim elementem inwestycji był odbiór linii do recyklingu opon.
Wydajność linii jest zgodna z założeniami i przy pracy dwuzmianowej pozwoli wyprodukować 8-10 tys. ton granulatu rocznie. Uruchomienie trzeciej zmiany uzależnione będzie od popytu zgłaszanego przez rynek.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że spółka podpisała 2 sierpnia 2010 roku umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego. Umowa została zawarta na okres 4 lat od sierpnia 2011 roku i gwarantuje sprzedaż granatu w tym okresie w wysokości 39 tys. ton.
ZPGG został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji POIG w wysokości 17,4 mln zł, obligacji serii A i B oraz środków własnych Spółki. Całkowity koszty inwestycji wyniósł ok 30 mln zł.
W przeciągu dwóch tygodni Spółka złoży wniosek do PARP o rozliczenie całej inwestycji oraz wniosek o ostatnią transze dotacji w wysokości ok. 2,8 mln zł. Przewidywany termin wpływu ostatniej transzy dotacji to wrzesień 2012.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Temat Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej możecie śledzić na naszym forum.

 

 

Źródło: biznes.interia.pl