Poniatowskie LO podpisało współpracę z KULem


Liceum Ogólnokształcące w PoniatowejLiceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej od września będzie kształcić uczniów w klasie o nowym profilu. Będzie to krajoznawstwo i turystyka kulturowa. W klasie ma uczyć się około 30 osób. W styczniu szkoła podpisała umowę współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
– To pierwsza taka umowa z wyższa uczelnią – mówi Mirosław Plandowski, dyrektor szkoły. – Od października na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Instytucie Historii ruszy nowy kierunek studiów – Krajoznawstwo i turystyka kulturowa. Stąd też nasz pomysł, aby w naszej szkole taki profil również uruchomić.
W ramach współpracy pracownicy uczelni będą prowadzić część zajęć fakultatywnych. – Będą organizowane również wycieczki o Lublinie i regionie – wylicza Plandowski. – Nasi uczniowie będą mogli korzystać również z księgozbioru Instytutu Historii.

Uniwersytet ze swej strony zobowiązał się do:
– Objęcia patronatem klasy o profilu Turystyka historyczna / kulturowa.
– Umożliwienia współpracy uczniów LO z Kołem Historyków KUL.
– Umożliwienia udziału młodzieży w wybranych zajęciach akademickich, imprezach naukowych na terenie Uniwersytetu.
– Informowania Liceum o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i naukowych.
– Udostępnianie uczniom księgozbioru Instytutu Historii.
– Organizowanie na podstawie odrębnych uzgodnień wyjazdowych zajęć w Liceum, prowadzonych przez pracowników Instytutu.
– Zorganizowanie wycieczek po Lublinie lub regionie w celu zapoznania uczniów z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny.

 

Źródło: Dziennik Wschodni / LO Poniatowa