Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Poniatowa


Usuwanie azbestu w PoniatowejGmina Poniatowa informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 204.
Zgodnie z regulaminem do programu z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać u Sołtysów oraz ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl/BIP w zakładce Informacje o środowisku/ Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, czyli na tej stronie [wejdź i pobierz odpowiedni wniosek] oraz w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pokój 204, tel. /81/ 820 45 75 wew. 26.

Pod w/w adresem można również uzyskać szczegółowe informacje o realizowanym programie.

 

UM Poniatowa