Aldona wypłuka przykanaliki. Kolejne pieniądze z UE dla PGK Sp. z o.o. w Poniatowej


Nowy samochód asenizacyjny w PoniatowejW dniu 11 października 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr LXIX/1316/2011 zatwierdzającą listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” gospodarka wodno-ściekowa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej w kwietniu 2011 r. złożyło projekt dotyczący „Zakupu samochodu asenizacyjnego z opcją płukania przykanalików”. Wniosek zajął 36 miejsce na 127 złożonych i otrzymał 75 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych z środków Unii Europejskiej.

W nowym roku pojazd dostarczono do siedzib PGK w Poniatowej. „Aldona” – takie imię otrzymał samochód asenizacyjny z opcją płukania przykanalików, o pojemności 6500 litrów, na podwoziu Man TGL 12.180 4x2BB – będzie obsługiwała teren wiejski Gminy Poniatowa.

To już drugi projekt dofinansowany z UE, w 2010 r. przedsiębiorstwo zakupiło w ramach PROW-u samochód ciężarowy do wywozu nieczystości komunalnych.

UM Poniatowa