WFOŚiGW w Lublinie dofinansował gminną przyrodę


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieJak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansował gminną przyrodę a dokładniej zadania:
– „Rewaloryzacja zieleni w zabytkowym parku w Kraczewicach”,
– „Rewaloryzacja alei lipowej przy drodze dojazdowej do zespołu dworsko – parkowego w Niezabitowie”,
– „Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Miejskiego przy ul. Spacerowej w Poniatowej”,

UM Poniatowa