Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2011 w Poniatowej


Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2011 w PoniatowejTak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Poniatowa przyłącza się do Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę„. Tegoroczna zbiórka odbędzie się w sobotę 26 listopada przed sklepami na terenie całego miasta. Przed sklepami wolontariusze będą zbierali żywność o przedłużonym terminie ważności, odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze oraz ziemiopłody. Udział w wolontariacie zgłosili uczniowie ze wszystkich poniatowskich szkół jak i uczniowie z Poniatowej Wsi oraz Niezabitowa.

 

Nie bądź obojętny na cierpienie innych! Wrzuć coś od siebie!

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji
NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY
Zbieramy tylko i wyłącznie dary rzeczowe:
odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym, z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców a także innych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczych.

e-Poniatowa.pl