Opłata targowa za sprzedaż na miejskim targowisku


Opłata targowa za sprzedaż ma miejskim targowiskuRada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący. Uchwała ta zacznie obowiązywać od nowego roku. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

1. Przy sprzedaży warzyw i owoców, z wyjątkiem importowanych, kwiatów i płodów rolnych:
a) w dniach od poniedziałku do piątku – 2,80 zł (w 2011 r. wynosi 2,50 zł),
b) w sobotę – dzień targowy – 3,80 zł (w 2011 r. wynosi 3,00 zł).
2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych przetworzonych, owoców i warzyw importowanych i pozostałych artykułów :
a) od poniedziałku do piątku – 3,80 zł (w 2011 r. wynosi 3,50 zł),
b) w sobotę – dzień targowy – 4,80 zł (w 2011 r. wynosi 4,50 zł).

Za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący miejsca sprzedaży, którego wielkość przekracza 8 metrów bieżących, pobiera się opłatę targową w wysokości 400 % stawek określonych powyżej.

BIP Poniatowa