Listopadowe kalendarium Poniatowej


Kalendarium Poniatowej 2011Prezentujemy Wam kilka listopadowych wydarzeń związanych z naszym miastem, odnotowanych w naszym skromnym Kalendarium. Listopad jest już kolejnym prezentowanym przez nas miesiącem. Przypominamy o naszej akcji „wzbogacania” naszego kalendarium dzięki Waszej pomocy aby pozostawić mały ślad po sobie następnym pokoleniom. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc.

Wydarzyło się w listopadzie:
– 4 listopada 1943 r. (68 lat temu) – Dzień zagłady ok. 15.000 Żydów przez Niemców na rozkaz Himmlera w przeprowadzonej akcji o nazwie „Ernfest” (Dożynki) na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA

– 24 listopada 1979 r. (32 lat temu) – otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie budowy kościoła w Poniatowej.

– 15 listopada 1982 r. (29 lat temu) – powstaje na bazie dotychczasowego Oddziału WSS „Społem” w Lublinie Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Poniatowej. Dwa lata później w 1984 r. podjęto uchwałę zmieniającą PSS „Społem” na PSS „Zgoda” w Poniatowej.

– 2 listopada 1987 r. (24 lata temu) – poświęcenie Cmentarza Komunalnego w Poniatowej.

Jeżeli znasz datę jakiegoś wydarzenia związanego z naszym miastem prosimy o kontakt na adres: redakcja@e-poniatowa.pl
Jeżeli wystąpiły jakieś nieścisłości odnośnie zaprezentowanych dat również prosimy o kontakt na wyżej wymieniony adres e-mail.

e-Poniatowa.pl