Kolejny sukces chóru Carduelis z Poniatowej


Chór Carduelis z Poniatowej (Fot. Lubelskie.pl)W dniu wczorajszym 20.11.2011, Młodzieżowy Chór „Carduelis” z Poniatowej pod dyrekcją Dagmary Matysik, wrócił z kolejnego w tym roku konkursu chóralnego, tym razem Łodzi. Zespół był jedynym reprezentantem Lubelszczyzny na XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnymi – Cantio Lodziensis 2011.
Chór „Carduelis” zajął I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych, rywalizując z najlepszymi chórami z całej Polski.
W festiwalu odbywającym się w dn. 19-20.11.2011 wzięło udział 28 wyselekcjonowanych chórów. Na program konkursowy Chóru „Carduelis” składały się utwory renesansowe, barokowe, współczesne oraz inspirowane folklorem polskim.
Łódzki Festiwal Chóralny – Cantio Lodziensis od wielu lat cieszy się wielkim uznaniem środowiska muzycznego oraz znawców chóralistyki.
O wysoki poziom artystyczny festiwalu oraz profesjonalną ocenę wykonawców dba Rada Artystyczna oraz najwyższej klasy specjaliści z zakresu chóralistyki zasiadający w jury. Chóry oraz zespoły wokalne oceniane były w tym roku przez wybitnych profesorów:
prof. Józefa Świdra – Akademia Muzyczna w Katowicach – przewodniczący
prof. Annę Domańską – Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. Sławomira Kaczorowskiego – Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. Mariusza Kończala – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
prof. Dariusza Dyczewskiego – Akademia Sztuki w Szczecinie, PZChiO Warszawa
Dla zespołu z Poniatowej jest to kolejne zwycięstwo. W sierpniu Młodzieżowy Chór „Carduelis” reprezentował Lubelszczyznę na Międzynarodowym Ohrid Choir Festiwal w Macedonii i w swojej kategorii zajął I miejsce, rywalizując z najlepszymi 50 chórami z całego świata, głównie z zespołami akademickimi.
W ciągu długoletniej pracy, pod dyrekcją Dagmary Matysik, chór „Carduelis” zdobył kilkadziesiąt wyłącznie najwyższych nagród na konkursach i festiwalach w kraju i całej Europie, godnie reprezentując nasze województwo i kraj.
Do zespołu, liczącego obecnie 55 członków należą gimnazjaliści, licealiści oraz studenci z całej Lubelszczyzny.
Od tego roku siedzibą chóru został Dom Muzyki w Kraczewicach, którego Zarządcą jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Dzięki temu zespół znalazł spokojne i komfortowe miejsce do twórczej pracy i realizacji kolejnych projektów artystycznych.
Dom Muzyki w Kraczewicach jest samodzielną jednostką kultury, aktywnie wspierającą wszelką działalność kulturalną oraz artystyczną na terenie Gminy Poniatowa, Powiatu Opole Lubelskie oraz Województwa Lubelskiego. Dom Muzyki jest organizatorem koncertów kameralnych, chóralnych, wernisaży, warsztatów tanecznych oraz wokalnych. Stale współpracuje z instytucjami samorządowymi, szkołami, stowarzyszeniami, firmami oraz organizacjami pozarządowymi. Dla zleceniobiorców indywidualnych oraz grupowych służy wynajmem zespołu pałacowo- parkowego.

Chór Carduelis zajął I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych

Chór Carduelis zajął I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych

 

 

e-Poniatowa.pl

,