Rozpoczęła się realizacja projektu „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej”


Projekt Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej wkracza w etap realizacjiRozpoczęła się realizacja projektu „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej”. Więcej o tym projekcie pisaliśmy w artykule pt. „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej najlepszym projektem !”  Przypomnijmy, że projekt został wybrany jako najlepszy spośród dużej konkurencji złożonych wniosków i zajął pierwszą pozycję na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompleksowym uzbrojeniem tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa i teletechniczna. Projektowana droga obejmie: – odcinek I stanowiący przedłużenie ul. Szkolnej oraz odcinek II stanowiący łącznik pomiędzy drogą woj. nr 832 (ul. Opolska), drogą powiatową nr 2237L (ul. Kraczewicka) oraz przedłużoną ul. Szkolną.

 

Projekt Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej wkracza w etap realizacji
Projekt Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej wkracza w etap realizacji

e-Poniatowa.pl