Modernizacja ujęcia wody w Poniatowej


Ujęcie wody w PoniatowejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej informuje odbiorców wody z terenu miasta Poniatowa, że na ujęciu wody prowadzona jest modernizacja polegająca na wymianie wszystkich urządzeń technicznych.
W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za powstałą awarię w dniu 28.09.2011 roku polegającą na uszczelnieniu zamontowanych urządzeń przez firmę zewnętrzną prowadzącą prace modernizacyjne, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej bezpośrednio nie ponosi odpowiedzialności. Nie mniej jednak za brak w dostawie wody i utrudnienia z tym związane wszystkich odbiorców przepraszamy.

Modernizacja ujęcia wody przewidziana jest do końca października.

UM Poniatowa