Radni odrzucili propozycję utworzenia gimnazjum powiatowego w murach LO


Liceum Ogólnokształcące w PoniatowejPodczas VI sesji Rady Miejskiej w Poniatowej Radni odmówili wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Gimnazjum Powiatowego w Liceum Ogólnokształcącym. Radni uznali, że proponowane przez Starostę rozwiązania organizacyjne mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozumiejąc intencje Starosty Radni nie zgodzili się na osłabianie Gimnazjum w Poniatowej, przyznając rację nauczycielom gimnazjum, którzy nawołują do stworzenia wspólnego programu kierowanego do rodziców dzieci kończących gimnazjum w Poniatowej i zachęcającym kontynuowanie nauki w Liceum w Poniatowej. Zdaniem Radnych narastanie animozji pomiędzy obiema grupami nauczycieli przyniosłoby odwrotny skutek.

 

Źródło: Przegląd Regionalny nr 121 (lato 2011)