Dom Muzyki w Kraczewicach w rękach CKPiT


Dom Muzyki w KraczewicachUchwałą nr VI/31/11 Rada Miejska w Poniatowej nadała statut Domowi Muzyki w Kraczewicach. Zapisy statutu podtrzymują wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawie powierzenia zarządzania tą instytucją kultury Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Po analizie danych finansowych uznano, że gminy nie stać w dalszym ciągu na funkcjonowanie Domu Muzyki jako odrębnej jednostki.

 

Źródło: Przegląd Regionalny nr 121 (lato 2011)