W Poniatowej powstanie drugi Orlik


Poniatowski OrlikNa stronie poniatowskiego Biuletynu Informacji Publicznej ukazała się informacja o przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Kraczewickiej. W Kompleks wchodzić będzie Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) o wymiarach 19,1m x 32,1m a także budynek sanitarno-szatniowy. Całość kompleksu zostanie ogrodzona. Termin wykonania zamówienia wyznaczono do 30 listopada 2011r.

Boiska sportowe w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
– podbudowa przepuszczalna
– nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej
Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

– obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
– wyposażenie
– bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
– siatki do bramek – 2 sztuki

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
– 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:
– podbudowa przepuszczalna
– nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej

technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

– wyposażenie do piłki koszykowej
– obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
– tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
– mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
– konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki
– wyposażenie do piłki siatkowej
– słupki do siatkówki, aluminiowe,
– wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
– siatka do siatkówki – 1 sztuka

2.3. Ogrodzenie terenu

2.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m.

2.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:
na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie
do 30 listopada 2011r.

BIP Poniatowa

,