Usuwanie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Poniatowa


Usuwanie azbestu w PoniatowejGmina Poniatowa informuje, że realizacja zadania pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Poniatowa” jest dotowana na podstawie umowy nr 137/2011/D/OZ z dnia 30 maja 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.