Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa w 2011r.


Herb Miasta PoniatowaNa stronie poniatowskiego Biuletynu Informacji Publicznej ukazała się informacja o przetargu na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa w 2011r. W tym roku wyremontowane zostaną:
– Droga dojazdowa do szpitala w m. Poniatowa,
– Droga gminna w m. Kocianów,
– Droga gminna w Poniatowej wsi,
– Droga gminna ul. Leśniczówka w m. Poniatowa,
– Parking przy ul. Krokusowej w m. Poniatowa,
– Droga gminna w Kolonii Poniatowej II
Wymagany termin realizacji zamówienia to 15 września 2011r.

1) Remont drogi dojazdowej do szpitala w m. Poniatowa – polegający na:

– wykonaniu warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grubości 4 cm,
– wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej grubości 3 cm,
Powierzchnia drogi do remontu: 275,00 m2.

2) Remont drogi gminnej w m. Kocianów – polegający na:
– wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
– wykonaniu warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grub. 4 cm,
– wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej grubości 3 cm,
– wykonaniu zjazdów z tłucznia – gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
Powierzchnia drogi do remontu: 1 435,00 m².

3) Remont drogi gminnej w Poniatowej wsi – polegający na:
– wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
– wykonaniu warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grub. 4 cm,
– wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej grubości 3 cm,
Powierzchnia drogi do remontu: 630,00 m².

4) Remont drogi gminnej ul. Leśniczówka w m. Poniatowa – polegający na:
– oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni drogowej,
– skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem,
– wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej grubości 4 cm,
Powierzchnia drogi do remontu: 3 600,00 m².

5) Remont parkingu przy ul. Krokusowej w m. Poniatowa – polegający na:
– rozebraniu istniejących krawężników
– rozebranie podbudowy
– wykonanie krawężników na ławie betonowej
– wykonaniu warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej grub. 4 cm,
– wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej grubości 3 cm,
Powierzchnia parkingu do remontu: 261,00 m².

6) Remont drogi gminnej w Kolonii Poniatowej II – polegający na:
– rozebraniu istniejącej podbudowy wraz z wykonaniem koryta pod jezdnię na powierzchni 240 m².
– wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

 

BIP Poniatowa