Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Lubelskie zaprasza na konferencję


Towarzystwo Pomocy im. Św Brata AlbertaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Lubelskie serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,Ekonomia społeczna szansą i możliwością na rozwój społeczny”. Konferencja jest podsumowaniem projektu realizowanego w okresie od 01.09.2010r. do 31.05.2011r. w województwie lubelskim (w tym w powiecie opolskim) pt. „Integracja społeczna przyszłości”. Konferencja odbędzie się 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Słowik, ul. Spacerowa 3 w Poniatowej. Celem konferencji jest wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej oraz na rzecz zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim. Na spotkaniu, oprócz przedstawienia rezultatów projektu, będą zaprezentowane modele współpracy oraz dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej służące wspieraniu osób wykluczonych społecznie. Wśród zaproszonych prelegentów są praktycy z zakresu ekonomii społecznej oraz eksperci z zakresu współpracy trzeciego sektora. Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny. Wniosek zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu można pobrać tutaj: Wniosek zgłoszeniowy [PDF]

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 27 maja 2011r. pod nr telefonu 81 532 12 69, 607 996 056, w Biurze Projekt ul. Królewska 17/12, Lublin lub e-mailowo: biuroisp@interia.pl. Projekt: „Integracja społeczna przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz z budżetu państwa (15%)

Plan konferencji:
14.00 – 14.15 – rejestracja uczestników
14.20 – 14.55 – Przywitanie gości.
Przedstawienie rezultatów projektu ,,Integracja społeczna przyszłości”- Małgorzata Jocek – koordynator projektu
15.00 – 15.25 – Formy współpracy organizacji pozarządowych – Jolanta Bodo – prezes Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
15.30 – 16.00 – przerwa kawowa
Dobre praktyki. Ekonomia społeczna w praktyce:
16.00 – 16.30– Wiesław Wójcik – prezes Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej ,,Koziołek”
16.30 – 17.00 – Kamil Raczyński – konsultant ds. rozwoju partnerstwa Spółdzielni, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej
17.00 – 17.30 – Teresa Mankiewicz – kierownik Centrum Aktywności Środowiskowej w Lublinie
17.30 – 18.00 – Podsumowanie, wolne wnioski i zakończenie konferencji

Liczymy na Państwa udział.
Z wyrazami szacunku
Koordynator projektu
Małgorzata Jocek