Warsztaty praktykantek z Chin w poniatowskim LO


Express Your KnowledgeExpress Your Knowledge po raz siódmy wśród licealistów. Express Your Knowledge to projekt organizowany przez organizację studencką AIESEC, w ramach, którego na początku marca do Lublina przyjechała grupa studentów zza granicy. Goście z tak odległych krajów jak Wietnam czy Chiny poprowadzą warsztaty edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Zagraniczni studenci w każdej ze szkół uczestniczących w Express Your Knowledge spędzą tydzień. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół z całego województwa lubelskiego. Projekt ma na celu dostarczenie uczniom nowych umiejętności językowych, wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, zachęcenie ich do podejmowania działań związanych z rozwojem osobowości. Prowadzone warsztaty są formą kreatywnej i twórczej nauki, sprzyjającej poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz krzewieniu wrażliwości kulturowej wśród uczniów. Uczniowie nauczą się jak efektywnie zarządzać czasem, pracować w grupie czy radzić sobie ze stresem. Otrzymają również możliwość poznania innych kultur bezpośrednio od ich przedstawicieli.
W dniach 04.04.2011 – 08.04.2011 w  Liceum Ogólnokształcącym im Józefa Piłsudskiego w Poniatowej, zajęcia będą prowadziły praktykantki: Nato Khinchagashvili z Gruzji oraz Li Xiaoyu z Chin. Młody wiek wykładowców z pewnością zmniejszy bariery i dystans pomiędzy nimi a uczniami. Sprzyja również aktywności młodzieży, która może prowadzić do nawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni.
Projekt potrwa dwa miesiące od 01.03.2011 do 30.04.2011. Na jego zakończenie w ostatnich dniach kwietnia odbędzie się uroczysta gala, na której studenci ponownie spotkają się ze swoimi słuchaczami. Więcej informacji dotyczących projektu, między innymi sylwetki praktykantów wolontariuszy,  znaleźć można na stronie www.lublin.aiesec.pl/eyk.
AIESEC Lublin organizuje Express Your Knowledge już po raz siódmy, co świadczy o dużej popularności projektu i zainteresowaniu szkół. Express Your Knowledge został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka oraz Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej.

Kontakt:
Justyna Ziemiańska
Koordynator projektu Express Your Knowledge
tel: 517 572 791
e-mail: j.ziemianska@gmail.com

AIESEC to międzynarodowa, apolityczna organizacja studencka zajmująca się działalnością non-profit, mająca na celu umożliwianie młodym ludziom osiągnięcia osobistego rozwoju, przy jednoczesnym korzystnym oddziaływaniu na społeczeństwo. Kreujemy pozytywny model przywództwa, poprzez możliwość uczestniczenia w warsztatach, konferencjach, praktykach i projektach (odbyło się ich już ponad 10000) na międzynarodowej platformie. Tym samym kształtując odpowiedzialność społeczną zrzeszamy około 50 000 studentów z ponad 107 krajów świata. W nawiązywaniu kontaktów biznesowych stawiamy na indywidualne rozwiązania.

 

Źródło: aiesec.org