Dwa łyki poniatowskiej statystyki


Herb Miasta PoniatowaDrodzy Państwo! Poniatowa weszła w drugą dekadę XXI wieku. Nowe inwestycje zmieniają wygląd naszego miasta i gminy. Jak w tym rwącym ku przyszłości strumieniu czasu zmieniamy się my sami. Oto trochę najnowszych danych statystycznych o mieszkańcach Poniatowej.

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku Poniatowa posiada 15286 mieszkańców w tym miasto: 9983 i wieś 5303. Z tego 7853 osoby to kobiety, zaś 7433 to mężczyźni.

Spośród ogółu mieszkańców wyróżniono trzy grupy wiekowe. Poniatową zamieszkuje 2955 osób w tzw. wieku przedprodukcyjnym (czyli dzieci i młodzież do 18 lat), z czego 1469 to dziewczynki, zaś 1486 to chłopcy. W tzw. wieku produkcyjnym (w przypadku kobiet 18-60 lat, zaś mężczyzn 18-65 lat) posiadamy 10005 mieszkańców, z czego 4848 to kobiety, zaś 5157 to mężczyźni.

Naszą gminę zamieszkuje też 2325 osób w tzw. wieku poprodukcyjnym, z czego 1636 stanowią kobiety, a 689 to mężczyźni.

Według danych poniatowskiego Urzędu Stanu Cywilnego w ubiegłym roku urodziło się 155 dzieci w tym 71 dziewczynek i 84 chłopców. Rodzice najczęściej nadawali swoim pociechom takie imiona: Zuzanna, Maja, Julia, Wiktoria, Aleksandra, Szymon, Jakub, Michał, Adam, Sebastian ale zdarzały się też nietypowe jak: Pola, Tina, Fabian, Brajan.

W ubiegłym roku w Poniatowej zawarto 112 małżeństw, z czego 40 to śluby cywilne i 62 konkordatowe. Ale w minionym roku mieszkańcy naszej gminy rozwiązali też 63 małżeństwa poprzez rozwód.

Niestety w minionym roku przyszło nam również pożegnać wielu mieszkańców naszej gminy, a było to 155 osób.

Są to oczywiście jedynie dane statystyczne, które dają pewien szerszy, społeczny obraz, ale niewiele są w stanie powiedzieć o nas samych, o naszych radościach, marzeniach i troskach.

Burmistrz Poniatowej – Lilla Stefanek