Przetarg na przebudowę ulicy Szkolnej w ramach tzw. „Schetynówki”


Ulica Szkolna w PoniatowejNa stronie poniatowskiego Biuletynu Informacji Publicznej, dnia 28 lutego br., ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Szkolnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011″, tzw. „Schetynówki„. Remont ul. Szkolnej ma być przeprowadzony na odcinku 510 metrów czyli od skrzyżowania z ul. Nałęczowską do skrzyżowania z ul Garażową. Czas realizacji wyznaczono na 19 sierpnia 2011r. Koszt inwestorski projektu to 980.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 50 %, a ostateczny koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.

Do zadań jakie zostały wyznaczone przyszłemu inwestorowi wyznaczono między innymi:
– Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– Ustawienie krawężników betonowych,
– Remont jezdni, skrzyżowań, parkingów i zjazdów o nawierzchni asfaltowej,
– Wykonanie stanowisk parkingowych o naw. z kostki brukowej,
– Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
– Urządzenie zieleńców,
– Ustawienie balustrad ochronnych, oddzielających chodnik od jezdni,
– Wykonanie 2 szt. sinusoidalnych progów zwalniających,
– Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego jezdni
oraz: Pozostałe prace i czynności niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy.

Źródło: BIP Poniatowa