Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w Poniatowej


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w PoniatowejSpis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony na terenie naszej gminy w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24 00 . Spis realizowany będzie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu z całym przydzielonym obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów mieszkalnych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz przez pracowników Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Szczegółowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 są udostępnione na stronach stat.gov.pl/lublin i stat.gov.pl/gus

 

UM Poniatowa