Idzie rachmistrz – umieść tabliczkę z numerem domu


Zamieszczenie tabliczek w widocznym miejscuNa podstawie art. 47 b Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.z 2010 r Nr 76 poz. 489) Burmistrz Poniatowej przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym.

Tabliczka winna zawierać numer porządkowy oraz nazwę miejscowości lub ulicy.
Z uwagi na zbliżający się termin Narodowego Spisu Powszechnego proszę o niezwłoczne umieszczenie brakujących tabliczek.

UM Poniatowa