Coroczna próba systemu alarmującego


Próba systemu alarmującegoW dniu dzisiejszym około godziny 18:00 mieszkańcy Poniatowej mogli usłyszeć krótkie, 10-sekundowe dźwięki nadawane co 25-30 sekund, przez 3 minuty. Był to test systemu alarmującego mieszkańców o skażeniu promieniotwórczym, biologicznym lub chemicznym. Po raz kolejny syreny usłyszymy o godz. 18.30. Jeden, trwający 3 minuty sygnał zakończy ćwiczenia. Alarm będzie można usłyszeć w całym województwie lubelskim. Prosimy o zachowanie spokoju i nie wpadanie w panikę z powodu usłyszenia dźwięku syreny. Jeżeli słyszałeś sygnał to dobrze, jeżeli nie to warto zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim.

e-Poniatowa.pl