Remont ulicy Przemysłowej na ukończeniu


Ulica Przemysłowa w PoniatowejRemont ulicy Przemysłowej znajdującej się na terenie byłych Zakładów Elektromaszynowych EDA zbliża się ku końcowi. Jest to dobra informacja zarówno dla przedsiębiorców, którzy na terenie EDY umiejscowili swoje firmy jak i dla przyszłych potencjalnych inwestorów dla których dobra infrastruktura nie jest bez znaczenia. Jest to również wspaniała informacja dla klientów, którzy korzystali z usług znajdujących się tam firm.

Ulica Przemysłowa znajduje się na terenach należących do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które kilka dni temu zostały powiększone przez Radę Ministrów o 5,6 ha. Więcej o powiększeniu TSSE w Poniatowej dowiecie się z wiadomości p.t. „Poniatowej przybyło gruntów w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej

Przedsięwzięcie „Strefa przemysłowa w Poniatowej” finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność Obszarów Miejskich i Tereny Inwestycyjne, Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych. Projekt opiewa na niespełna 6 mln zł, z czego 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych sfinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak podaje strona internetowa Urzędu Miejskiego w Poniatowej planowane zakończenie rzeczowe realizacji projektu miało odbyć się w grudniu 2010 roku jednak znalezione podczas prac budowlanych cenne pamiątki o Hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym spowodowały chwilowe wstrzymanie inwestycji. O odnalezionych przedmiotach pisaliśmy w artykule p.t. „Cenne znalezisko w Poniatowej. Czy powstanie izba pamięci ?

Poniżej przedstawiamy Wam kilka fotografii przedstawiających aktualny stan prac budowlanych.

Ulica Przemysłowa w Poniatowej

Ulica Przemysłowa w Poniatowej

Ulica Przemysłowa w Poniatowej

Ulica Przemysłowa w Poniatowej

e-Poniatowa.pl