Poniatowej przybyło gruntów w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej


Herb Miasta PoniatowaW dniu dzisiejszym Rząd rozszerzył tarnobrzeską strefę ekonomiczną o 35 ha w tym 5,6 ha strefy w Gminie Poniatowa. Z tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyłączono 38,8 ha, natomiast włączono do niej 74,7 ha nowych gruntów. Jej całkowita powierzchnia będzie wynosiła 1587 ha. Prócz nowych terenów w naszej gminie do strefy zostały włączone tereny: Stalowej Wola (miasto), Radomia (miasto), Siedlec (teren prywatny), Ryk (teren gminy) oraz Łap (teren gminy). Według resortu gospodarski, na planowane przedsięwzięcia inwestorzy będą mogli uzyskać pomoc publiczną w wysokości 350 mln zł. W związku z realizowanymi projektami, wpływy pozyskane z podatków mogłyby wynieść ponad 1 mld 361 mln zł. Znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP