Burmistrz Lilla Stefanek o reorganizacji w poniatowskiej Policji


Policja w PoniatowejInformuję, że zmiany odnośnie reorganizacji w Policji mają dotyczyć całego Województwa Lubelskiego, które ma być objęte pilotażowym programem przygotowującym policję do Euro2012. Z wyjaśnień udzielonych mi jeszcze na początku listopada przez Komendanta Komisariatu Policji w Poniatowej podinsp. Bogusława Czopka wynika, że zmiany organizacyjne mają dotyczyć dyżurnych. Pięciu dyżurnych z Poniatowej zostanie przeniesionych do Opola Lubelskiego, gdzie ma powstać powiatowe centrum dowodzenia. Centrum to ma być wyposażone w nowoczesny sprzęt nawigacyjny i monitorujący pracę policjantów w danej chwili w terenie. W zamian za pięciu dyżurnych do Poniatowej ma przyjść pięciu policjantów do patrolu. Uważam, że dla Poniatowej jest to dobre rozwiązanie, ponieważ dyżurny pracuje przy telefonie i nawet jeśli coś poważnego się wydarzy, to nie może opuścić swojego stanowiska pracy. Zawsze narzekaliśmy na brak patroli, więc przydadzą się nam większe siły. Dla mieszkańców jedynym utrudnieniem będzie fakt, że między godziną 22:00 a 6:00 rano nie będą mogli złożyć pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W trakcie dnia takie sprawy będzie można załatwić u pracownika cywilnego w sekretariacie.
Chciałabym dodać, że Rada Miejska nie zajmowała się sprawą komisariatu, ponieważ ani burmistrz ani rada nie są kompetentni w tej sprawie. Policja w żaden sposób nie jest podległa władzom miasta, więc nie ma możliwości podejmowania decyzji. Gmina nie finansuje Policji. Policja to służby rządowe i jedynie burmistrz opiniuje powołanie komendanta.


Lilla Stefanek

Burmistrz Poniatowej

Dziękujemy za udzieloną odpowiedź.

Temat ten można również śledzić na naszym forum.

e-Poniatowa.pl