Trwa przebudowa drogi powiatowej Wąwolnica – Poniatowa


Remont drogi Wąwolnica - PoniatowaOd lipca br. Powiat Opolski realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa”. Przebudowany zostanie odcinek drogi w miejscowościach Poniatowa, Kowala i Niezabitów o długości 8,639 km oraz most na rzece Kowalanka w miejscowości Kowala. W wyniku realizacji zadania zwiększy się komfort jazdy oraz trwałość drogi, poprawi się komunikacja poprzez płynność podróży dla wszystkich uczestników ruch drogowego, skróci się czas dojazdu do miejscowości do których prowadzi przebudowywana droga takich jak Wąwolnica, Nałęczów oraz do drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin –Nałęczów – Bochotnica. Ponadto wynikiem inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu oraz wzrost wartości nieruchomości położonych na trasie ww. drogi. Całkowita wartość projektu : 11 280 893,31 zł. Dofinansowanie: 7 711 652,03 zł Wkład własny: 3 569 240,28 zł. Oddanie przebudowanej drogi do użytku publicznego planowane jest na wrzesień 2011 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” w którym bierze udział 16 Powiatów Województwa Lubelskiego (Lubelski, Tomaszowski, Zamojski, Opolski, Puławski, Rycki, Łukowski, Krasnostawski, Chełmski, Kraśnicki, Lubartowski, Parczewski, Włodawski, Biłgorajski, Radzyński, Świdnicki). Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu, Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013.

Źródło: opole.lublin.pl