Rozpoczęła się realizacja projektu Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Przystań”


Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "Przystań"Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” rozpoczęła realizację projektu w ramach POKL Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Przystań”, którego Beneficjentem jest młodzież z gmin Opole Lubelskie i Poniatowa. Dla uczestników projektu zostały przewidziane ciekawe zajęcia. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, zapewniamy 40 młodym ludziom (w wieku 15-19 lat) udział w zajęciach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, a przede wszystkim badanie predyspozycji zawodowych dzięki czemu będą mieli ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu. Ponadto uczestnicy projektu włączą się aktywnie w życie MKIS pomagając przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Alternatywne formy spędzania wolnego czasu ukażą uczestnikom projektu możliwości zagospodarowania czasu wolnego, co ma zapobiec popadaniu przez nich w nałogi i w efekcie ich marginalizacji.
W ramach projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w zajęciach z:
1.Dziennikarstwa
2.Rękodzieła ludowego
3.Angielskiego
4.Tańca
5.Pierwszej pomocy przedmedycznej
6.Sportowe
Ponadto uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych np. andrzejki, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne i wyjazdach integracyjno – kulturalnych takich jak wyjazd do muzeum, teatru, pokazy tańca. Na zakończenie projektu najbardziej aktywni wyjadą na 7 dniową wycieczkę do Zakopanego, gdzie będą mogli przeżyć nie zapomniana przygodę.
Informacje:
Biuro LGD – ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, tel: (081) 827-72-31 / 32, kom: 697-915-005

Źródło: CKPiT