Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie Domu Muzyki w Kraczewicach


Pałac w KraczewicachNa tą decyzję oczekiwaliśmy od wielu miesięcy. Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu Domem Muzyki w Kraczewicach w latach 2006-2008. Prokuratura nie potwierdziła oskarżeń skierowanych bezpośrednio w Pana Witolda Danielewicza Dyrektora zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua. Wierzyliśmy, że nieprawidłowości ujawnione przez kontrolę nie mają karnego charakteru. Od początku broniliśmy dobrego imienia pana Witolda i byliśmy przekonani o jego niewinności. Sądzimy, że jest obecnie dobry moment na podziękowanie panu Danielewiczowi za lata pracy na rzecz promocji województwa Lubelskiego. Oczekujemy, że media lubelskie, które tak skwapliwie informowały o „aferze w Poniatowej”, zamieszczą na swoich łamach informację o decyzji prokuratury.

Pismo w sprawie umożenia śledztwa

Źródło: UM Poniatowa

,