Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Towarzystwo Przyjaciół PoniatowejPoniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swą działalność 4 listopada 2010. PUTW powstał w wyniku starań Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej. Aktualnie odbywają się zajęcia w następujących kołach zainteresowań: komputerowe, językowe (j. angielski) i zajęcia rekreacyjne na basenie. Oprócz zajęć w kołach zainteresowań PUTW oferuje wykłady na różne interesujące tematy. Towarzystwo ma na celu integrację środowiska lokalnego, wdrażanie zamiłowań do badań przeszłości Poniatowej, dbałość o estetykę miasta i regionu, ochronę przyrody i środowiska człowieka, promocję miasta i gminy. Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów historycznych oraz informacji o życiu mieszkańców. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej i zapoznaniu z nią społeczeństwa.
W dotychczasowej działalności TPP były wzloty i upadki jednakże uzyskano szereg osiągnięć i sukcesów. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej od niedawna posiada także stronę internetową tpp.poniatowa.pl

e-Poniatowa.pl