Poniatowska podstawówka bierze udział w Ogólnopolskim Pilotażowym Projekcie dla klas I


Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w PoniatowejTylko 5 szkół w województwie lubelskim, w tym Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, realizuje Ogólnopolski Pilotażowy Projekt dla klas I. Polega on na wykorzystaniu multibooka podczas zajęć edukacyjnych. Wszystkie Panie uczące w tym roku szkolnym w klasach pierwszych zostały wyposażone w multibooki (elektroniczna wersja interaktywnego podręcznika „Nowe już w szkole”) oraz w tablicę interaktywną. Została ona zamontowana w sali nr 10. Nauczyciele odbyli kilka szkoleń dotyczących pracy z taką tablicą. Niebawem będziemy uczestniczyć w zajęciach otwartych, podczas których Pani Bożena Szeląg, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pokaże możliwości i walory pracy z multibookiem oraz tablicą interaktywną. Projekt ten będzie realizowany przez kolejne trzy lata, zaś tablica interaktywna zostanie do dyspozycji wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole. Gratulujemy!

Źródło: sp.poniatowa.pl