Lilla Stefanek nowym (starym) Burmistrzem Poniatowej


Burmistrz Poniatowej Lilla StefanekLila Stefanek została ponownie wybrana przez mieszkańców na urząd Burmistrza Poniatowej. Gratulujemy!