Akcja „Zadaj pytanie kandydatom…”: wszyscy wyrazili chęć udziału. Lista pytań


Zadaj pytanie kandydatom na Burmistrza PoniatowejJest nam miło poinformować, że nasza inicjatywa „Zadaj pytanie kandydatom na Burmistrza Poniatowej” powiodła się w 100%. Na początku akcji nie spodziewaliśmy się, że napłynie do nas tyle interesujących pytań. Na całe szczęście wyszło odwrotnie. Na naszą skrzynkę e-mail wpłynęło ponad 40 pytań, z czego najlepszych 30 zostało wysłanych do kandydatów. Tak obszerna lista pytań to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to fakt, że wszystkich trzech kandydatów wyraziło chęć odpowiedzenia na pytania zadane przez mieszkańców Poniatowej.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom Poniatowej, którzy czynnie włączyli się do naszej akcji zarówno poprzez zadanie pytania jak i włączenie się do dyskusji na forum.

Ponieważ wszyscy kandydaci potwierdzili już swój udział w akcji, zgodnie z regulaminem przedstawiamy listę 30 pytań z którą kandydaci na Burmistrza Poniatowej będą musieli „zmierzyć się”.

Tak jak już informowaliśmy na forum, część pytań została moderowana w celu dopasowania stylistycznego do pozostałych pytań.

Pytania:

INFRASTRUKTURA:
1) Co, jako Burmistrz Poniatowej, zrobi Pani/Pan dla jeszcze większego poprawienia rozwoju małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prócz powstającej strefy ekonomicznej?
2) Czy nasz nowy burmistrz będzie prowadził nasze miasto w kierunku uprzemysłowienia tzw. „Strefa Sporniak” a jeśli tak to czy każdy będzie mógł wejść do tej strefy np. w kierunku kurortu zagospodarowując tereny wokół stawów?
3) Czy przewiduje Pani/Pan punkt gdzie będzie można w mieście korzystać z bezpłatnego i bezprzewodowego Internetu?
4) Interesuje mnie czy są plany poprawy połączenia komunikacyjnego Poniatowej z drogą 747 na której to w niedalekiej przyszłości powstanie most na Wiśle? Wykorzystanie tej trasy na pewno podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego miasta.

SPOŁECZEŃSTWO:
5) Jaki ma Pani/Pan plan na likwidację bezrobocia w naszym mieście i gminie?
6) Czy jako nowy Burmistrz zadba Pani/Pan o przywrócenie instytucji żłobka w Poniatowej?
7) Chciałam zapytać ,co kandydat na Burmistrza Poniatowej zamierza zrobić z 5 barami na ulicy Przechodniej, które znajdują się tuż przy samej szkole? Puby te są bardzo uciążliwe dla mieszkańców bloku 29 ze względu na hałas w późnych godzinach nocnych. Ceny mieszkań są niższe bo nikt nie chce kupować w tym bloku mieszkań.
8 ) Czy Pani/Pan jako Burmistrz Poniatowej będzie nadal, podobnie jak obecny burmistrz finansować zajęcia z gimnastyki korekcyjnej tylko dzieciom od trzeciej klasy szkoły podstawowej? Czy uczniowie w pierwszej i drugiej klasie mają się nadal „krzywić” bo obecnie brakuje kilkuset złotych miesięcznie na opłacenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów 1 i 2 klasy?
9) Jaki ma Pani/Pan plan na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców Poniatowej?

MIASTO:
10) Jaki jest stosunek kandydatki/ta do problemu sprzątania przez właścicieli po swoich psach? I w jaki sposób należałoby tą sprawę rozwiązać?
11) W jaki sposób (i czy w ogóle) planuje Pani/Pan jako Burmistrz Poniatowej rozwiązać temat kosztów centralnego ogrzewania? Pytanie piszę dokładnie 30-09-2010. Nie bez powodu podaję datę. Kaloryfery w mieszkaniu są bardzo ciepłe i aby utrzymać w pomieszczeniach temperaturę komfortową trzeba uchylać okna inaczej jest po prostu gorąco i duszno. Większość ciepła a co za tym idzie nasze pieniądze ucieka sobie w powietrze. Możliwość regulacji jest (po wymianie zaworów) jednak co ona da jeśli w poszczególnych lokalach nie ma liczników pozwalających oszacować ilość zużytego ciepła.
12) Pytanie dotyczy bloków przy ulicach Modrzewiowej i 11 Listopada. Kiedy jako Burmistrz Poniatowej planuje Pani/Pan odnowić te „straszaki” w postaci starych, brudnych, odpadających i tłukących się po parapetach tynków?
13) Poniatowa rozwija sie po okresie stagnacji, bardzo by w tym pomogło zlokalizowanie powiatu w naszym mieście. Co Pani/Pan zrobi by nasze miasto awansowało do roli miasta powiatowego?
14) Jak jako Burmistrz Poniatowej pomoże Pani/Pan bezdomnym zwierzętom podczas zimy? Wg synoptyków tegoroczna zima ma być bardzo mroźna i śnieżna. W niektórych miastach stawiane są ocieplone domki dla bezdomnych kotów (np. Świdnik),są apele o otwieranie okienek do piwnic, są punkty gdzie można bezpłatnie pobrać karmę. W Poniatowej obecnie panuje znieczulica w stosunku do zwierząt.
15) Czy będąc już Burmistrzem Poniatowej postara się Pani/Pan o zdobycie przez nasze miasto i większej ilości różnego rodzaju certyfikatów świadczących o dobrej jakości np. certyfikat „Gmina Fair Play” ?

KULTURA:
16) Jakie plany ma Pan/Pani w sprawie Kina w Poniatowej? Poniatowskie kino jest zrujnowane. Czy jest przewidziana modernizacja? Czy kino zacznie funkcjonować w regularny sposób? Czy planuje Pan/Pani zasięgnąć opinii Poniatowian w tym temacie?
17) Jeśli zostanie Pani/Pan Burmistrzem Poniatowej, czy poweźmie Pani/Pan większy nacisk na rozwój kultury w naszym mieście i gminie? Chodzi tutaj dokładniej o większą ilość i lepsze „jakościowo” imprezy plenerowe?

SPORT:
18) Czy będzie Pani/Pan dalej wspomagać Miejski Klub Sportowy Stal Poniatowa na takim samym bądź większym poziomie ?
19) Czy sfinalizuje Pani/Pan w swojej kadencji budowę boiska bocznego dla Stali Poniatowa ?
20) Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwój młodzieży w kierunku sportu a dokładniej piłki nożnej ?

EKOLOGIA:
21) Czy przewiduje Pani/Pan wprowadzić w gminie Poniatowa inwestycje ekologiczne? Chodzi o zbudowanie sieci kolektorów słonecznych, czy wiatraków dostarczających energię miejscowym instytucjom publicznym i/lub latarniom ulicznym.
22) Co Pani/Pan jest w stanie zrobić, żeby wypromować w naszym regionie produkcję biomasy/biogazu oraz ściągnięcie inwestycji wykorzystujących te środki?
23) Co Pani/Pan zamierza zrobić, żeby wspierać w naszej gminie produkcję ekologicznej żywności? Czy i ewentualnie w jaki sposób zamierza Pan/Pani przyłączyć gminę do działań klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”?
24) Politechnika Lubelska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zdobyła dwumilionowy grant na przebadanie ilości, ściągniecie i składowanie w kopalni Bogdanka dachówek zawierających azbest. Początkowo z grantu skorzystają tylko wybrane gminy województwa lubelskie. Jakie działania jest Pani/Pan gotów podjąć, żeby wśród wybranych gmin znalazła się Poniatowa ?
25) Proszę o przedstawienie własnych pomysłów na rozwój inwestycji ekologicznych w naszej gminie.

ZDROWIE:
26) Co należałoby by uczynić, aby uzdrowić (poprawić działalność )służbę zdrowia? Poziom świadczonych usług jest u nas na bardzo niskim poziomie w stosunku do miast ościennych.
27) Gdy zostanie Pani/Pan Burmistrzem Poniatowej to czy zgłosi wniosek na Radzie Gminy o dofinansowaniu szczepionek na HPV dla dziewcząt?

FINANSE:
28) Czy Pani/Pan kandydując na stanowisko Burmistrza Poniatowej ma świadomość istniejącej wysokości deficytu budżetowego gminy? Co zamierza Pani/Pan zrobić z tym narastającym problemem? Jak zamierza Pan/Pani zrównoważyć budżet gminy i z jakich źródeł dochodów?

PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ:
29) Proszę w sposób bardzo zwięzły nakreślić najważniejsze działania które podejmie Pan/Pani na rzecz miasta i gminy Poniatowa (w max. 5 punktach).
SŁOWO OD KANDYDATA DO WYBORCÓW:
30) Proszę w kilku krótkich zdaniach powiedzieć wyborcom dlaczego warto oddać na Panią/Pana swój głos?

e-Poniatowa.pl