Rusza projekt dla bezrobotnych oraz pracowników sektora ekonomii społecznej


Integracja Społeczna PrzyszłościDla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również dla zatrudnionych w III sektorze z terenu powiatu opolskiego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubelskie organizuje cykl szkoleń oraz Indywidualne Doradztwo Specjalistyczne. Towarzystwo już od kilku lat prowadzi Placówkę dla Kobiet i Matek z Dziećmi, a od września tego roku rozpoczęło realizacje projektu pt.: „Integracja społeczna przyszłości”.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia tematyczne z zakresu Ekspert ds. Ekonomii Społecznej oraz Pracownik Spółdzielni Socjalnej, w wymiarze 96 godzin. Szkolenia będą przeprowadzane przez profesjonalną kadrę trenerską. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają pomoce szkoleniowe, podręczniki; przewidziany jest także posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu.
Dodatkowo dla osób, które nie będą mogły z różnych przyczyn skorzystać ze wsparcia szkoleniowego oferujemy Indywidualne Doradztwo Specjalistyczne. Kierujemy je do wszystkich tych, którzy myślą o założeniu spółdzielni socjalnej i tych, którzy chcą podnieść swoje predyspozycje zawodowe. Uzyskają oni niezbędne informacje na ten temat, będą mogli zrobić testy kompetencyjne itp.
W Lublinie powstał także Punkt Doradczo-Konsultacyjny; udzielane są w nim wszelkie porady prawne, księgowe, marketingowe podmiotom ekonomii społecznej jak również osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Punk jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, przy ulo. Królewskiej 17/12. Wszelkich porad i konsultacji doradczych można uzyskać także pod numerem telefonu 81 532 12 69, 694 692 854.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Ilość miejsc na szkolenia ograniczona.
Szczegółowe informacje m.in. na temat rekrutacji i harmonogramu szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 81 532 12 69, 607 996 065, na stronie www.bratalbert.lublin.pl (w zakładce Integracja Społeczna Przyszłości) oraz meilowo biuroisp@interia.pl.

Projekt „Integracja Społeczna Przyszłości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa

Zespół projektu ISP