Komunikat Burmistrza Poniatowej w sprawie zaniedbań przy przebudowie ulicy 11 Listopada


Zrywanie nowego asfaltu na ul. 11 listopadaW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przebudowy ulic 11- Listopada informuję, że: niewłaściwe wykonanie dywanika asfaltowego obciąża tylko i wyłącznie wykonawcę tego zadania. Zapewniam Państwa, że Gmina Poniatowa nie poniesie z tego tytułu żadnych strat. Od dnia 01.10.2010 roku naliczane są dodatkowo kary za nieterminowe zakończenie inwestycji i będą one naliczane do czasu odbioru zadania. Decyzja moja i inspektora nadzoru o konieczności zdjęcia masy asfaltowej wynikała z dbałości o nasze wspólne dobro i majątek.

Temat „schetynówki” można również śledzić na naszym forum

Burmistrz Miasta Poniatowa
Lilla Stefanek