Czeka nas modernizacja drogi Poniatowa-Kraczewice-Szczuczki


Droga Poniatowa - Kraczewice - SzczuczkiJak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego w Poniatowej Burmistrz Lilla Stefanek poczyniła starania o dofinansowanie modernizacji drogi Poniatowa-Kraczewice-Szczuczki. Ponieważ jest to droga powiatowa inwestorem będzie Zarząd Dróg Powiatowych, a modernizacja ma dotyczyć odcinka drogi o długości około 6 km. Oba zadania będą realizowane w 2011 r.

Źródło: UM Poniatowa