Bank Pomocy Kryzysowej Wspólnej Drogi


Towarzystwo Pomocy im. Św Brata AlbertaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Lubelskie przy współfinansowaniu z Fundacją „Wspólna droga” realizuje projekt pt. „Bank Pomocy Kryzysowej Wspólnej Drogi” w którym mogą wziąć również osoby z naszego miasta oraz gminy. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do dzieci, których jedno z rodziców utraciło pracę od stycznia 2010 roku do chwili obecnej. Zadanie zakłada: dożywianie dzieci, cykl spotkań edukacyjno- wychowawczych pod okiem wykwalifikowanych animatorów oraz zajęcia pt. „Wiem co jem” dotyczące zasad zdrowego żywienia. Druga cześć zadania skierowana jest dla osób bezrobotnych pt. „Jestem nadal aktywny/a”. W Placówce dla Kobiet i Matek z Dziećmi zostanie utworzony Punkt Doradczy oraz pomoc Psychologiczna. Program zakłada również wspomożenie rodzin produktami z długim terminem ważności. Zostaną zorganizowane Mikołajki dla dzieci podczas, których otrzymają paczki z łakociami. W okresie przedświątecznym odbędzie się wspólna Wigilia dla beneficjentów uczestniczących w projekcie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Placówki

Poniatowa

ul. Żeromskiego 4, tel: 81 820-56-26
oraz do biura Towarzystwa w Lublinie
ul Królewska 17/8, tel: 81 532-12-69
www.bratalbert.lublin.pl

e-mail: bratalbert-lublin@o2.pl

Źródło: bratalbert.lublin.pl