„Schetynówka” zaczyna wychodzić na prostą


Przebudowa ulicy 11 listopadaW ubiegłym tygodniu na ulicy 11 listopada rozpoczął się etap wylewania asfaltu. Gdy zakończy się remont ulicy 11 listopada roboty przeniosą się na ulicę Modrzewiową. Przebudowa tych ulic sfinalizowana jest w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, tzw. „Schetynówka”. W ramach przebudowy wykonany już został parking przy Miejskim Klubie Sportowym STAL a także chodniki po obu stronach ulicy 11 listopada. Zakończenie przebudowy ulic 11 listopada oraz Modrzewiowej zaplanowane jest na koniec tego roku. Przypomnijmy również, że na 105 wniosków złożonych w kategorii drogi gminne, projekt Poniatowej pt. ”Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11 – go Listopada w Poniatowej”, zajął 12 miejsce i okazał się najlepszy z Powiatu Opolskiego. Wartość projektu to 1 682 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie – 840 500, 00 zł.

Zakres planowanych prac objętych projektem to:

– remont nawierzchni,
– wymiana krawężników /podniesienie krawężnika – (odcinkowo),
– przebrukowanie nawierzchni chodnika – (odcinkowo),
– przedrukowanie/wykonanie nakładek bitumicznych w obrębie zjazdów,
– wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną,
– budowa/remont chodników,
– budowa 6 zatok parkingowych, o łącznej pojemności 59 stanowisk, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
– remont nawierzchni na zjazdach,
– wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną,
– wykonanie odwodnienia drogi poprzez montaż studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wymiana wpustu deszczowego,
– poprawa istniejącego przejścia dla pieszych – 2 szt.,
– utworzenie nowego przejścia dla pieszych – 1szt.,
– wykonanie oznakowania,
– wykonanie doświetlenia przy stadionie miejskim.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii wykonanych w ten weekend.

Przebudowa ulicy 11 listopada

Przebudowa ulicy 11 listopada

Przebudowa ulicy 11 listopada

Przebudowa ulicy 11 listopada

Przebudowa ulicy 11 listopada

Przebudowa ulicy 11 listopada

e-Poniatowa.pl